ข้อมูลบริษัท
มาตรฐานระบบและการรับรองคุณภาพ
นโยบายบริษัท
Floor Drain : KAWA
สแตนเลส เกรตติ้ง
เส้นสเตนเลสตกแต่ง งานสถาปัตยกรรม
ลวดสแตนเลส
เพลาสแตนเลส / เพลาพรีซิชั่น
ลวดสแตนเลสโปรไฟล์ และลวดรูปร่างพิเศษ
ลวดเชื่อมสแตนเลส มิก ทิก
ลวดเชื่อมท่อไอเสียยานยนต์
เหล็กอัลลอย /เหล็กคาร์บอน
ห้องสมุดความรู้สแตนเลส
คำถามที่พบบ่อย
เปิดเฉพาะบางช่วงเวลาของปี ส.ค. - ก.ย. ของทุกปี เท่านั้น
กิจกรรมและงานแสดงสินค้า
กิจกรรมองค์กร
แม่น้ำสแตนเลสฯ ร่วมกับ แม่น้ำเมคานิกา ร่วมแสดงสินค้าในงาน METALEX 2016
พบกับ บ. แม่น้ำสแตนเลสไวร์ จำกัด และ บ.แม่น้ำเมคานิกา บูธเลขที่ AP10 ฮอลล์ใหม่ 99
พบสินค้าวัตถุดิบสแตนเลส และเหล็กอัลลอย -เหล็กคาร์บอน คุณภาพพรีเมียม 

และเชิญชมระบบขนส่งด้วยรถไฟฟ้า จากแม่น้ำเมคานิกา 
ผู้นำระบบ ASRS และ System Integrator รายแรกๆ ของประเทศไทย
ชมสแตนเลสวัสดุตกแต่งหลากหลาย กับแม่น้ำสแตนเลส ในงาน

แม่น้ำสแตนเลสฯ เปิดตัวสแตนเลสเกรตติ้งสีสันสดใส ในงานสถาปนิก 2559 ระหว่างวันที่ 26 เม.ย. 59 ถึง 1 พ.ค. 59

บมจ. แม่น้ำสแตนเลสไวร์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมงาน “สถาปนิก 2016” ซึ่งจัดโดย สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ นำสินค้าตกแต่งที่ผลิตจากวัสดุสแตนเลส อาทิ เช่น สแตนเลสเกรตติ้ง แผ่นสแตนเลสสาน เพลาสแตนเลสสำหรับงานตกแต่ง รวมถึงสินค้าใหม่ๆ อาทิ เช่น สแตนเลสเกรตติ้งทำสี ช่องแอร์เกรตติ้ง(Air Conditioning Grilles) ตะแกรงกันกลิ่นเกรตติ้ง(Floor Drain) แผงกันนกเกาะสแตนเลส มาตกแต่งบูธให้เห็นฟังก์ชั่นการงานกันจะจะ เสา Q10 ภายในอาคารชาเลนเจอร์ 1 อิมแพค เมืองทองธานี

View All >>
 
Home >> ข่าวสาร /กิจกรรม >> กิจกรรมและงานแสดงสินค้า
เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท แม่น้ำสแตนเลสไวร์ จำกัด (มหาชน) นำโดย นายสุรพันธ์ วิวัฒนประเสริฐ ประธานผู้ก่อตั้งบริษัทฯ พร้อมทั้งนายพิเชษฐ สิริวาส ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมสัมพันธ์พร้อมทีมงาน เข้าร่วมรับรางวัล CSR-DIW (Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works) ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2555 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรัม ฮอลล์ 9 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีนายอาทิตย์ วุฒคะโร รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีและผู้มอบรางวัล

คุณสุรพันธ์ วิวัฒนประเสริฐ ประธานผู้ก่อตั้ง (ซ้าย) รับรางวัล CSR-DIW  for beginner
จากนายอาทิตย์ วุฒิคะโร รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรร

นายอาทิตย์ วุฒิคะโร รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประธานในพิธีได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ว่า “โรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ เปรียบเหมือนกองหน้าของโรงงานอุตสาหกรรมอีกว่า 80,000 โรงงาน ที่จะเข้าสู่กระบวนการ CSR-DIW ซึ่งจะช่วยในการป้องกัน แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาความขัดแย้งระหว่างโรงงานอุตสาหกรรมกับชุมชน เพื่อสู่อุตสาหกรรมสีเขียว รวมทั้งจะเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยให้สามารถปรับตัวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 ด้วย อีกทั้งสามารถรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และสร้างระบบการแข่งขันเสรีที่เป็นธรรมให้กับประเทศไทยได้”
ปีนี้บริษัทแม่น้ำฯ ได้รับรางวัล CSR-DIW for Beginner Award คือรางวัลสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้เข้ามาฝึกฝนการทำโครงการ CSR เบื้องต้น ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่ 5 โดยรางวัลทั้งหมดจัดเป็น 5 ประเภทด้วยกัน คือ
  • CSR-DIW in Supply Chain Award คือ รางวัลสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมให้คู่ค้าของตนเข้าร่วมโครงการ โดยได้อุทิศเวลาเข้าไปสอน อบรม และทวนสอบการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งในปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 15 โรงงาน

  • CSR-DIW Network Award คือ รางวัลสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นสมาชิกเครือข่าย CSR-DIW ที่ได้ร่วมกันดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาชุมชน ซึ่งปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 17 โรงงาน

  • CSR-DIW Continuous Award คือ รางวัลสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้ปฎิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 181 โรงงาน

  • CSR-DIW Award คือ รางวัลสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะสามารถดำเนินตามมาตรฐาน CSR-DIW ซึ่งมีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 112 โรงงาน

  • CSR-DIW for Beginner Award คือ รางวัลสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้เข้ามาฝึกฝนการทำโครงการ CSR เบื้องต้น มีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 403 โรงงาน

บรรยากาศในงานรับรางวัล
ผู้บริหารของแม่น้ำฯ เห็นความสำคัญของการมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ซึ่งในก่อนหน้าทางแม่น้ำฯ เองก็ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและการอยู่ร่วมกันของชุมชน จึงได้มีการลงทุนก่อสร้างโรงบำบัดน้ำซึ่งผ่านกระบวนการผลิต โดยบำบัดและนำกลับมาใช้ใหม่ภายในโรงงาน โดยไม่ปล่อยออกไปสู่ชุมชน 100% จึงไม่สร้างมลพิษให้กับชุมชน  อีกทั้งสามารถลดการใช้น้ำภายในโรงงานได้ถึง 62.5%
โรงบำบัดน้ำซึ่งผ่านกระบวนการผลิต ภายในบริษัทแม่น้ำฯ
น้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว จะถูกนำมาใช้งานใหม่และใช้สำหรับพื้นที่สีเขียวภายในโรงงาน ซึ่งมีอยู่กว่า 8,000 ตารางเมตร พวกเราชาวแม่น้ำฯ ภูมิใจที่อยู่ร่วมกับชุมชนโดยไม่สร้างปัญหามลพิษ ในปีต่อๆ พวกเรายังคงมุ่งมั่นในการสานต่อกิจกรรม CSR ต่อไป
 
 
MENAM STAINLESS WIRE PUBLIC CO., LTD.
299 MOO 6 T.BANGPREANG, BANGBOR, SAMUTPRAKARN 10560 THAILAND
TEL: (+66) 2 725 3999 FAX: (+66) 2 725 3933, 725 3939
info@menamstainless.com, sales@menamstainless.com
Copyright © 2013 MENAM STAINLESS WIRE PUBLIC CO., LTD. All Right Reserved.